kerė

kerė
1 kẽrė sf. (2) žr. 1 keras. 1. nupjauto ar išvirtusio medžio kelmas: Užkliuvo vežimas už kẽrės ir nė iš vietos On. Medį su visa kerè išrovė Škn. Turėjo dar keres svarstyti, balas ir versmes džiovinti S.Dauk. Medžių kerėse par pats mažiausis paukštis – arklažvirblis Rt. Karvė, į kẽrę [baloje paskendusią] koją įkliudžius, paskendo J. Kaip kẽrė, tik ką pažirgliúo[ja] KlvrŽ. 2. pagriuvusi ar vandens paplauta velėna: Atkerusi kerė nuslinko nuo kalno J. Čia didžiulė kẽrė, gali būti daug vėgėlių ar vėžių Kl. 3. užakusio ešero pluta: Kẽrė yra pluta iš šaknų ir kiminų ant apakusio ežero J. 4. Plng ratelio dalis, ropė; vytuvo stiebas: Ratino kẽrė yra vieta, kur įdėta špuolė Dr. Kẽrė yra įšrūbuota į krėslą Krg. Kad ratyno šniūras par liuosas, kẽrę reik pašrūbuoti juo į krėslo viršų Krg. | Čia būs gera kẽrė vytuvams Kal. 5. Rt konuso pavidalo medžio basliukas, į kurį įkalamas priekaliukas dalgiui tinti: Į kẽrę įkalamas preikalas, o pati kẽrė į žemę Krtn. 6. papėdė, į kurią įstatomi mestuvai: Padirbk man mastuvams kẽrę Kal. 7. tekėlo dėžė: Reiks dirbti naują, jau sena bėra kẽrė Krtn. 8. trikojė šaka, kerepėža (vartojama vaikų ar jaunimo žaidimui): Iš šito štai gera kerė išeitų Brs. Paveizėk pasabnią šaką kẽrei! Slnt. Ka paleidau lazdą, tujau kẽrė iš kojų išvirto Slnt. Ne vyras, lygu kẽrė, kerepėža Ggr. 9. scom. prk. mažas, neguvus žmogus: Ką toks kẽrė gali padaryti?! Kl.
◊ kẽrę grãjyti (mùšti, tvãtyti) tokį vaikų žaidimą žaisti (įbeda lazdą ar pastato trikoję šaką; vieni žaidėjai stengiasi mėtydami lazdomis tą šaką parversti, kiti gina): Kai grãjysit kẽrę, veizėkiat, vienas kitam kojų nepadaužkiat! Slnt. Vaikai kẽrę mùša Plt. Kẽrę bemùšdamas, par stibynas gavau Brs. Kẽrę vaikiai tvãtija su lazdoms Šts.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Kere — bezeichnet: Kere (Adelsgeschlecht), ein thüringisch fränkisches Adelsgeschlecht El Kere, einen Ort in Äthiopien. Kéré ist der Familienname folgender Personen: Diébédo Francis Kéré, Architekt aus Burkina Faso, Preisträger des Aga Khan Award for… …   Deutsch Wikipedia

  • kère — ⇒KÈRE, subst. fém. Génie femelle de la destinée ou de la mort dans la mythologie grecque. Dans la Théogonie d Hésiode, la Kère figure entre le Destin et la Mort parmi les enfants de la Nuit; c est, ici, un personnage unique. Un peu plus loin,… …   Encyclopédie Universelle

  • kėrė — sf. K.Būg žr. 1 kerė 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kere — is., Ar. kerre Kez, yol, defa, sefer Bir kere düştün mü ne arayan olur ne soran! B. Felek Birleşik Sözler bin kere bir kere kırk kere yüz kere …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kerė — 2 kerė̃ sf. (4) OG421 erkė: Eina – pilvas išsistatęs kap kerė̃ Ck. Čiulpia kraują kaip kerė̃ Slk. ^ Pati kai kerė̃, vaikai kai kankalai (žirnis) Tvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Kere, St. — St Kere ist französisch statt S. Kiara …   Vollständiges Heiligen-Lexikon

  • kere — ke|re vb., r, de, t; kere sig om noget (tage sig af el. bekymre sig om noget) …   Dansk ordbog

  • Kere (Adelsgeschlecht) — Wappen der Familie im Ingeram Codex Wappendarstellun …   Deutsch Wikipedia

  • kere perpetuum — pə(r)ˈpechəwəm noun Etymology: New Latin, literally, perpetual kere : a kere which is always substituted for a particular word in the Hebrew Bible and whose consonants are not written in the margin but are supplied by the reader from memory …   Useful english dictionary

  • kere — noun a) A reading that in the traditional Jewish mode of reading the Hebrew Bible is substituted for one actually standing in the consonantal text with the consonants of the word or phrase to be read being usually given in the margin and the… …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”